Info om Lanen


Pack lista

- Nätverkskabel minst 5m
- En skärm räcker
- Grenuttag minst 3 kontakter


Har du frågor maila Oskar Borgqvist på oskar.borgqvist@ga.elev.ntig.se eller fråga honom i skolan