Regler på Lanen


- Ingen alkohol, tobak eller andra dråger är tillåtna
- Nerladding är endast tillåtet om man inte överbelastar nätverket
- Nerladding av ike lagit är inte tillåtet